Općina Netretić
curscolapis1

Ustroj

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijan Peretić

 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Ivan Frketić, dr. med.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica: Tihana Stepić, mag.iur.

Referent za financije i proračun: Marijana Pereško

Referent za komunalno gospodarstvo – poljoprivredni i komunalni redar: Biserka Džaja

Referent za opće i administrativne poslove: Branka Vrcić– tajnica

Radnik u Vlastitom pogonu: Željko Hrsinjak

 


 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NETRETIĆ

 1. TOMISLAV FRKETIĆ – predsjednik Općinskog vijeća
 2. NIKOLINA MARADIN – potpredsjednica Općinskog vijeća
 3. ZORAN FERKULA
 4. GORDANA MILČIĆ
 5. MIHAEL DUJAM
 6. MARJANA MARTINAC
 7. IVAN MATUZIĆ
 8. VLADIMIR BOSILJEVAC 
 9. IVAN LORKOVIĆ
 10. DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ
 11. MILJENKO IVANČIĆ
 12. DAVOR RESOVAC
 13. TIHOMIR LORKOVIĆ

 

MANDATNA KOMISIJA

 1. GORDANA MILČIĆ – predsjednik
 2. NIKOLINA MARADIN – član
 3. MIHAEL DUJAM – član

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 1. ZORAN FERKULA – predsjednik
 2. IVAN MATUZIĆ – član
 3. MARJANA MARTINAC – član

 

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

 1. MIHAEL DUJAM
 2. IVAN MATUZIĆ
 3. GORDANA MILČIĆ

 

BANNER-VIDEO BANNER-VDOC

KORISNI LINKOVI:

BANNER-KAZUP BANNERKLC banner-dr banner-drdz

Važni telefonski brojevi
 • OPĆINA, Netretić 3a,
  Tel: 047/804-425
  047/804-435
 • HP - Poštanski ured, Netretić 3,
  Tel: 047/628 037
 • Karlovačka banka - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-104
 • FINA - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-135
 • Zdravstvena ambulanta opće medicine, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-430
 • Stomatološka ambulanta, Netretić 2a,
  Tel: 091/786-37 31
 • Veterinarska ambulanta Netretić, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-431
 • Osnovna škola Netretić, Netretić 2,
  Tel: 047/804-210
  047/804-424
 • Trenutno na stranici
  Trenutno posjetitelja: 1
  Današnja posjećenost: 29
  Tjedna posjećenost: 596
  Ukupno posjeta: 308568
  ARHIVA

  Hit Counter provided by Skylight