Općina Netretić
curscolapis1

Ustroj

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijan Peretić

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Ivan Frketić, dr. med.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 Pročelnik: –

 Referent za financije i proračun: Marijana Pereško

Referent za gospodarstvo: Biserka Džaja

 Referent za opće i administrativne poslove: Branka Vrcić – tajnica

 Radnik u Vlastitom pogonu: Željko Hrsinjak


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NETRETIĆ

1. MARIJAN SUKANEC (Hrvatska demokratska zajednica)

2. JOSIP LORKOVIĆ (Hrvatska demokratska zajednica)

3. MIJO DUJAM (Hrvatska demokratska zajednica)

4. IVAN LORKOVIĆ (Hrvatska demokratska zajednica)

5. VLADIMIR BOSILJEVAC (Hrvatska demokratska zajednica) – predsjednik Općinskog vijeća

6. GORAN MEJAŠKI (Hrvatska demokratska zajednica)

7. JURICA HALOVANIĆ (Hrvatska demokratska zajednica)

9. MIJO LJUBENKO (Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati)

10. NIKOLA VOLOVIĆ (Nezavisni)

11. IVICA BENDEKOVIĆ (Hrvatska seljačka stranka) – potpredsjednik Općinskog vijeća

12. ZORAN FERKULA (Hrvatska seljačka stranka)

13. MATEJA JURIČEK (Hrvatski laburisti-Stranka rada

 


 

MANDATNA KOMISIJA

1. VLADIMIR BOSILJEVAC, predsjednik

2. MIJO LJUBENKO, član

3. MATEJA JURIČEK , član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. MIJO DUJAM, predsjednik

2. IVICA BENDEKOVIĆ, član

3. MARIJAN SUKANEC, član

 


 

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

1. IVAN LORKOVIĆ, predsjednik

2. JURICA HALOVANIĆ, član

3. MIJO LJUBENKO, član.

BANNER-VIDEO BANNER-VDOC

KORISNI LINKOVI:

BANNER-KAZUP BANNERKLC banner-dr banner-drdz

Važni telefonski brojevi
 • OPĆINA, Netretić 3a,
  Tel: 047/804-425
  047/804-435
 • HP - Poštanski ured, Netretić 3,
  Tel: 047/628 037
 • Karlovačka banka - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-104
 • FINA - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-135
 • Zdravstvena ambulanta opće medicine, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-430
 • Stomatološka ambulanta, Netretić 2a,
  Tel: 091/786-37 31
 • Veterinarska ambulanta Netretić, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-431
 • Osnovna škola Netretić, Netretić 2,
  Tel: 047/804-210
  047/804-424
 • ARHIVA
  Trenutno na stranici
  Trenutno posjetitelja: 1
  Današnja posjećenost: 4
  Tjedna posjećenost: 128
  Ukupno posjeta: 141878

  Hit Counter provided by Skylight