Općina Netretić
curscolapis1

Prostorni plan

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA URBANISTIČKI PLAN 

Odluku preuzmite : OVDJE


IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O UPU ˮVELIKI MODRUŠ POTOK

Izvješće o javnoj raspravi o UPU „Veliki Modruš Potok“ možete preuzeti OVDJE.


ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJAˮ TURISTIČKE ZONE NOVIGRAD NA DOBRIˮ


Odluku o započinjanju postupka možete preuzeti: OVDIJE

IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „VELIKI MODRUŠ POTOK


Odluku o započinjanju postupka možete preuzeti: OVDIJE

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „VELIKI MODRUŠ POTOK“


Općina Netretić objavljuje prijedlog urbanističkog plana uređenja „VELIKI MODRUŠ POTOK“ za više informacija i sadržaja slijedite link : UPU „Veliki Modruš Potok“ (T) – ppzjr.

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE NETRETIĆ

I OBRAZLOŽENJE(pdf download)

II ODREDBE(pdf download)

 

Grafički prikaz IDPPUO 1. dio

Grafički prikaz IDPPUO 2. dio

 

Zamisao prostornoga uređenja Općine Netretić temelji se na: polazištima za planiranje, na ciljevima prostornoga razvoja i uređenja te osobito na štovanju prirodnih, krajobraznih, kulturno-povijesnih i drugih naslijeđenih vrijednosti i na nastavljanju vrijedne i korisne tradicije gospodarenja i svekolikoga čovjekova djelovanja u ovome kraju. Ovim Planom nisu predviđene i nisu dozvoljene one djelatnosti čovjeka koje bi mogle ugroziti, oštetiti ili obezvrijediti stoljećima stvaran kulturni krajolik po kojemu je ovaj kraj postao prepoznatljiv. Nisu dozvoljene niti one djelatnosti i ponašanja pojedinaca ili zajednice koje ne skrbe za zaštitu okoliša i ne jamče siguran i zdrav život budućim naraštajima. Polazi se od shvaćanja da želimo i moramo na najbolji mogući način odrediti pravila ponašanja u prostoru Općine temeljeći ih na principima održivoga razvitka, da moramo koliko je god to moguće udovoljiti potrebama današnjih stanovnika, ali i da ne smijemo zaboraviti na buduće naraštaje koji imaju puno pravo naslijediti sve ono što su naraštaji i prije nas stoljećima stvarali misleći i na budućnost.

Tekstualni dio grafičkog plana (u PDF formatu):

 1. Polazišta (pdf)

 2. Ciljevi (pdf)

 3. Plan (pdf)

 4. Karta (pdf)

 5. Tablica (pdf)

 6. Odredbe (pdf)

Grafički dio plana (u ZIP formatu, veličina datoteke: 6.178 KB):

 graficki.zip

Spot Lucasa sniman na Starom gradu Novigrad


Hit Counter provided by Skylight