Općina Netretić
curscolapis1

Natječaji/Javni pozivi

06.10.2017. Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić


 


Javni poziv mjesnim odborima za uvrštenje prijedloga u Proračun Općine Netretić za 2018. godinu.

 

21.04.2017.


Odluku o dodjeli sredstava udrugama 2017. pogledajte Ovdje

 

14.04.2017.


Na temelju članka 5.Programa potpore poljoprivredi na području Općine Netretić za 2017. godinu (Gglasnik Općine Netretić broj 7/16), Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede, Klasa:404-01/16-01/04, Urbroj:525-07/0212-16-2 od 25. siječnja 2016. godine, te članka 42.Statuta Općine Netretić (Glasnik Općine Netretić broj 03/13), Načelnik Općine Netretić raspisuje

J A V N I  P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2017. godinu

Cijeli poziv pročitajte ovdje.

 

28.02.2017.


– JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA  OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2017. GODINI


21.4.2016. ČETVRTAK


Na temelju članka 5.Programa potpore poljoprivredi na području Općine Netretić za 2016. godinu (Gglasnik Općine Netretić broj /15), Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede, Klasa:404-01/16-01/04, Urbroj: 525-07/0212-16-2 od 25. siječnja 2016. godine, te članka 42. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13), Načelnik Općine Netretić raspisuje za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za J A V N I P O Z I V 2016. godinu

Cijeli javni poziv pročitajte ovdje

Potrebnu dokumentaciju preuzmite na sljedećim linkovima:


12.02.2016. PETAK


Javni natječaj za dodjelu potpore udrugama  građana koje djeluju na području Općine Netretić:


09.02.2016. UTORAK


 

13.01.2015. SRIJEDA


24.09.2015. ČETVRTAK

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 9. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Netretić (Glasnik Općine Netretić broj 06/10,01/11,07/12,07/14i6/15,) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić.

Javni natječaj preuzmite OVDJE

 

03.10.2014. PETAK


22.07.2014. UTORAK

Na temelju članka 35.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN” br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 146/08, 38/09,153/09 i 143712), članaka 4.Odluke o prodaji osobnog automobila Opel Astra Općinski načelnik objavljuje  N A T J E Č A J za prodaju osobnog automobila Opel Astra

 

28.11.2013. ČETVRTAK

Na temelju odredbe članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 3. Odluke o čišćenju snijega na javnim površinama na području Općine Netretić za zimsku sezonu 2013/14. godina (“Glasnik Općine Netretić” broj 10/13) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za čišćenje snijega na javnim površinama na području Općine Netretić

CIJELI DOKUMENT JAVNOG NATJEČAJA:
–> Javni natječaj za čiščenje snijega na javnim površinama(pdf download)

_________________________________________________________________________________________

02.09.2013. PONEDJELJAK

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić

CIJELI DOKUMENT JAVNOG NATJEČAJA: –>Javni_natjecaj_za_odrzavanje_nerazvrstanih_cesta_na_podrucju_Opcine_Netretic(pdf download)

Važni telefonski brojevi
 • OPĆINA, Netretić 3a,
  Tel: 047/804-425
  047/804-435
 • HP - Poštanski ured, Netretić 3,
  Tel: 047/628 037
 • Karlovačka banka - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-104
 • FINA - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-135
 • Zdravstvena ambulanta opće medicine, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-430
 • Stomatološka ambulanta, Netretić 2a,
  Tel: 091/786-37 31
 • Veterinarska ambulanta Netretić, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-431
 • Osnovna škola Netretić, Netretić 2,
  Tel: 047/804-210
  047/804-424
 • Trenutno na stranici
  Trenutno posjetitelja: 1
  Današnja posjećenost: 173
  Tjedna posjećenost: 1559
  Ukupno posjeta: 185513
  ARHIVA

  Hit Counter provided by Skylight