Općina Netretić
curscolapis1

Komunalne djelatnosti

Komunalnu djelatnost pogrebnih poslova na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 25. travnja 2016. godine na rok od 5 godina obavlja:

TERRA Obrt za pogrebne usluge

Damir Klemenić
Kamanje 106a
47282 Kamanje
tel. 047/ 758-881
fax. 047/758-937
mob. 098/707-521
e-mail:  terraobrt@gmail.com


Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika


Komunalnu djelatnost dimnjačarskiih poslova na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Netretić sklopljenog dana 20. travnja 2016. godine na rok 5 godina obavlja:

DIMNJAČAR d.o.o.
Ulica V. Mačeka 5
47000 Karlovac
Tel: 047/614-845
Fax: 047/614-855

e-mail: dimnjačar@ka.t-com.hr


Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova 


Komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić sklopljenog dana 20. travnja 2016. godine na rok 5 godina obavlja:

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
Kolodvorska 1
47250 Duga Resa
Tel/fax: 047/844-280

e-mail: info@komunalno-dugaresa.hr

 

Važni telefonski brojevi
 • OPĆINA, Netretić 3a,
  Tel: 047/804-425
  047/804-435
 • HP - Poštanski ured, Netretić 3,
  Tel: 047/628 037
 • Karlovačka banka - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-104
 • FINA - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-135
 • Zdravstvena ambulanta opće medicine, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-430
 • Stomatološka ambulanta, Netretić 2a,
  Tel: 091/786-37 31
 • Veterinarska ambulanta Netretić, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-431
 • Osnovna škola Netretić, Netretić 2,
  Tel: 047/804-210
  047/804-424
 • Trenutno na stranici
  Trenutno posjetitelja: 1
  Današnja posjećenost: 6
  Tjedna posjećenost: 1119
  Ukupno posjeta: 370698
  ARHIVA

  Hit Counter provided by Skylight