Općina Netretić
curscolapis1

Komunalne djelatnosti

Komunalnu djelatnost pogrebnih poslova na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 25. travnja 2016. godine na rok od 5 godina obavlja:

TERRA Obrt za pogrebne usluge

Damir Klemenić

Kamanje 106a

47282 Kamanje

tel. 047/ 758-881

fax. 047/758-937

mob. 098/707-521

e-mail:  terraobrt@gmail.com

Komunalnu djelatnost dimnjačarskiih poslova na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Netretić sklopljenog dana 20. travnja 2016. godine na rok 5 godina obavlja:

DIMNJAČAR d.o.o.
Ulica V. Mačeka 5
47000 Karlovac
Tel: 047/614-845
Fax: 047/614-855

e-mail: dimnjačar@ka.t-com.hr

Komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje miješanog komunalnog otpada na području Općine Netretić sklopljenog dana 04. kolovoza 2014. godine  na rok od 5 godina obavlja:

MULL TRANS d.o.o.
Mokrice 180C
49243 Oroslavje
tel: 049/587-810
fax: 049/249-240

e-mail: info@mulltrans.eko-flor.hr

Komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić sklopljenog dana 20. travnja 2016. godine na rok 5 godina obavlja:

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
Kolodvorska 1
47250 Duga Resa
Tel/fax: 047/844-280

e-mail: info@komunalno-dugaresa.hr

 

Važni telefonski brojevi
 • OPĆINA, Netretić 3a,
  Tel: 047/804-425
  047/804-435
 • HP - Poštanski ured, Netretić 3,
  Tel: 047/628 037
 • Karlovačka banka - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-104
 • FINA - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-135
 • Zdravstvena ambulanta opće medicine, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-430
 • Stomatološka ambulanta, Netretić 2a,
  Tel: 091/786-37 31
 • Veterinarska ambulanta Netretić, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-431
 • Osnovna škola Netretić, Netretić 2,
  Tel: 047/804-210
  047/804-424
 • Trenutno na stranici
  Trenutno posjetitelja: 1
  Današnja posjećenost: 109
  Tjedna posjećenost: 661
  Ukupno posjeta: 286270
  ARHIVA

  Hit Counter provided by Skylight