Općina Netretić
curscolapis1

Author Archives

Obavijest o odvozu miješanog komunalnog otpada

13/08/2019 od netretic u vijesti

Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan Hrvatskih branitelja!

02/08/2019 od netretic u vijesti

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NETRETIĆ

05/07/2019 od netretic u vijesti

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), i Zaključka općinskog načelnika ( KLASA:350-02/17-01/04, URBROJ:2133/11-02-19-111) objavljuje se :  

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NETRETIĆ

 

1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Netretić (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana),  trajat će od 15.07.2019. – 01.08.2019. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana, u  prostorijama Općine Netretić, Netretić 3a, 47271, Netretić, svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati te na mrežnim stranicama Općine Netetić www.netretic.hr.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje koje će se održati 16. srpnja 2019. godine u 11:00 sati  u prostorijama Općine Netretić, Netretić 3a, 47271, Netretić. U javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

 • upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana;
 • unijeti u Zapisnik koji se obvezno vodi tijekom javnog izlaganja;
 • predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 01.08.2019. godine na adresu Netretić 3a, 47271, Netretić.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

6. Tekst objave javne rasprave objavit će se u javnom glasilu, na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na web stranici Općine Netretić www.netretic.hr.

7. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.


JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NETRETIĆ u cijelosti možete preuzeti OVDJE.

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“

01/07/2019 od netretic u vijesti

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II““, u kojem je moguće sudjelovati do 15. srpnja 2019. putem poveznice: savjetovanje

Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b, specifičnog cilja 1b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a njime će se državne potpore dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja i regionalne potpore za ulaganje.

Prioritetna os 1 u okviru OPKK-a ima za cilj poboljšati inovativnost hrvatskog gospodarstva putem poticanja primijenjenih istraživanja, razvoja i inovacija, unapređenje suradnje između gospodarstva i znanstveno-istraživačkog sektora te aktivnosti razvoja i transfera tehnologija. U sklopu specifičnog cilja 1b1 podržavat će se razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.


Poziv možete preuzeti OVDJE.

BANNER-VIDEO BANNER-VDOC

KORISNI LINKOVI:

BANNER-KAZUP BANNERKLC banner-dr banner-drdz

Važni telefonski brojevi
 • OPĆINA, Netretić 3a,
  Tel: 047/804-425
  047/804-435
 • HP - Poštanski ured, Netretić 3,
  Tel: 047/628 037
 • Karlovačka banka - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-104
 • FINA - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-135
 • Zdravstvena ambulanta opće medicine, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-430
 • Stomatološka ambulanta, Netretić 2a,
  Tel: 091/786-37 31
 • Veterinarska ambulanta Netretić, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-431
 • Osnovna škola Netretić, Netretić 2,
  Tel: 047/804-210
  047/804-424
 • Trenutno na stranici
  Trenutno posjetitelja: 4
  Današnja posjećenost: 37
  Tjedna posjećenost: 37
  Ukupno posjeta: 296738
  ARHIVA

  Hit Counter provided by Skylight