Općina Netretić
curscolapis1

Komunalne djelatnosti

Komunalnu djelatnost pogrebnih poslova na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 26. travnja 2011. godine na rok od 5 godina obavlja:

Obrt za pogrebne usluge TERRA

vl. Damir Klemenić
Kamanje 106a
47282 Kamanje
tel. 047/ 758-881
fax. 047/758-937
mob. 098/707-521 (dežurni 0-24 sata)
e-mail: terra@kamanje.hr
 

Opći uvjeti pružanja usluga

Komunalnu djelatnost prijevoza pokojnika na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje prijevoza pokojnika na području Općine Netretić sklopljenog dana 13. studenog 2012. godine na rok od 01.01.2013. do 26.04.2016. godine obavlja:

BIŠĆAN d.o.o.
Sv. Petar Mrežnički 37
47250 Duga Resa
tel/fax: 047/841-891

 

Cjenik usluga

Komunalnu djelatnost dimnjačarskiih poslova na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Netretić sklopljenog dana 09. ožujka 2011. godine na rok 5 godina obavlja:

DIMNJAČAR d.o.o.
V. Mačeka 5
47000 Karlovac
Tel: 047/614-845
Fax: 047/614-855

 

Cjenik usluga

Komunalnu djelatnost skupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja općine Netretić sklopljenog dana 03. kolovoza 2009. na rok od 5 godina obavlja:

MULL TRANS d.o.o.
Mokrice 180C
49243 Oroslavje
tel: 049/587-810
fax: 049/249-240

Cjenik usluga

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić sklopljenog dana 10.03.2011. godine na rok 5 godina obavlja:

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
Kolodvorska 1
47250 Duga Resa
Tel: 047/844-283

Cjenik usluga

 

Važni telefonski brojevi
 • OPĆINA, Netretić 3a,
  Tel: 047/804-425
  047/804-435
 • HP - Poštanski ured, Netretić 3,
  Tel: 047/628 037
 • Karlovačka banka - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-104
 • FINA - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-135
 • Zdravstvena ambulanta opće medicine, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-430
 • Stomatološka ambulanta, Netretić 2a,
  Tel: 091/786-37 31
 • Veterinarska ambulanta Netretić, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-431
 • Osnovna škola Netretić, Netretić 2,
  Tel: 047/804-210
  047/804-424
 • Trenutno na stranici
  Trenutno posjetitelja: 1
  Današnja posjećenost: 175
  Tjedna posjećenost: 1561
  Ukupno posjeta: 185515
  ARHIVA

  Hit Counter provided by Skylight